Om oss

Välkomna till Sanda Gård

Välkommen till oss på Sanda Gård. 


Själva Sanda by är en få bevarade radbyar i Uppland. Bygatan var en gång i tiden själva landsvägen till Kungliga hufvudstaden. På den tiden fanns det såväl länsman som Gästgiveri i Sanda och skola.

Naturen runt Sanda by har ett rikt djurliv och flora. Här växer flera arter av orkidéer och det finns gott om gamla kulturminnen.


Vid ett besök hos oss på Sanda Gård märks det tydligt att du har kommit till en fårgård. Vi har en besättning av pälsfår på cirka 100 moderdjur och 200 lamm. Utöver det har vi även cirka mindre besättning köttdjur som går ute året runt med sina kalvar samt lite smådjur.


Vi, Bodil och Lars vår gemensamma historia börjar på Alnarp, i Skåne i mitten av

1960-talet. Lars, som är född och uppväxt i Stockholm, skickades av sina föräldrar till en gård i Östergötland en sommar redan innan han börjat skolan. Det blev avgörande för hans liv och lantbruksutbildningen till Lantmästare blev ett självklart val. På Alnarp träffade han mig, bonddotter från den skånska slätten, som läste till landskapsarkitekt. 


Efter att Lars arbetat som inspektor på Hargs bruk och vi fått våra tre barn, Staffan, Viveka och Bibbi längtade vi efter en egen gård. 1974 sålde Hargs bruk ut en del fastigheter och vi köpte Sanda Gård som består av bostadshus, tomt, portlider och ladugård. Marken fick vi arrendera av bruket. I samma veva bytte Lars arbete och blev lärare på Finsta lantbruksskola, där han var kvar tills skolan lades ner för några år sedan.


Så småningom skaffade vi djur till gården och då framförallt får. Några år efter att vi köpt Sanda Gård styckade grannen av sin gamla länsmansgård och vi kunde köpa marken, stallet som i dag är Gårdsboden samt tillhörande ekonomibyggnader, där ibland byhäktet.  Vi byggde också ett helautomatiskt gödtjurstall och skaffade 80 tjurar. Jag skötte gården på dagarna och Lars ryckte in mornar, kvällar och alla skollov. 


Med åren blev det i stället fåren som tog över. Vi har nu över trettio år arbetat med att avla fram en bra besättning som vi själva är mycket stolta över. Med fåren växte även intresset för förädling av skinnen. Jag har gått utbildningar i pälssömnad och i takt med att vänner och bekanta blev intresserad av att köpa mina alster växte tankar på att starta en butik fram. Nöjda kunder och gäster har velat ha mer och på så sätt har de varit med och utvecklat företaget.

I dag är det som skulle ha varit en liten hobby en turiströrelse med över 20 000 besökare om året och som ständigt växer.


Kontakt: viveka@sandagard.se